0 0
0,00 

Instrukcja uruchomienia modułów iSMA (seria MINI i MIX z komunikacją RS485)

Podłączenie i konfiguracja urządzeń

1) Zasilanie

Moduły iSMA mogą być zasilane prądem stałym lub prądem przemiennym. Można użyć źródło zasilania które daję napięcie od 20V AC do 28V AC lub 20V DC do 28V DC.

Moc którą pobiera urządzenie zależy od typu modułu i może być sprawdzona w instrukcji montażu dołączanej do pudełka lub na stronie producenta. (tutaj dla modułów MINI i tutaj dla modułów MIX).

Na potrzeby konfiguracji urządzenie może być zasilone kablem Mini-USB. Port znajduję się pod pokrywką frontalną obok konfiguracyjnych DIP-switch. Pokrywkę można w łatwy sposób zdemontować podważając ją małym płaskim śrubokrętem.

2) Port RS485

Moduły serii iSMA MIX and MINI są urządzeniami bez optoizolacji. Jako przewód transmisyjny magistrali należy wykorzystać skręconą parę przewodów (tzw. skrętka) z ekranem. (na przykład Belden 9842).

Wskazane jest także zamontowanie rezystorów terminujących na końcach magistrali o rezystancji zbliżonej do impedancji charakterystycznej zastosowanego przewodu tj. 120 Ohm.

3) Podłączenie się komputerem do urządzenia

Port Mini USB z przodu wszystkich urządzeń MINI i MIX pozwala połączyć je z komputerem w celu zarządzanie firmware lub konfiguracji.

Wymagany kabel to Mini USB do USB A. Kabel musi przekazywać zasilanie i komunikację.

Wymagane oprogramowanie na komputerze to iSMA Configurator. Pobrać go i zapoznać się z powiązaną dokumentacją można tutaj.

4) Weryfikacja i aktualizacja Firmware

Pierwszym krokiem po podłączeniu się do urządzenia jest sprawdzenie i aktualizacja Firmware do najnowszej wersji. Aktualizacją może zawierać nowe funkcjonalności lub usprawnienia w działaniu modułu.

Szczegółowo proces aktualizacji jest opisany w manualu iSMA Configurator w rozdziale 3.1.

5) Przywrócenie ustawień domyślnych

Przywrócenie ustawień domyślnych przywraca urządzenie do początkowych wartości. Wszystkie wartości które były przechowywane w pamięci nieulotnej zostają przywrócone do wartości domyślnych. Wszystkie ustawienie komunikacyjne, oprócz tych ustawionych DIP-switchami, są też przywracane do wartości domyślnych.

Procedurę można wykonać w dość prosty sposób:

  1. Należy wyłączyć zasilanie.
  2. Ustawić DIP-switch numer 6 w pozycję „On”
  3. Załączyć zasilanie; miga dioda LED.
  4. Ustawiamy DIP-switch numer 6 w pozycję „Off” żeby przywrócić ustawienia domyślne. Żeby zrezygnować z przywrócenia ustawień należy wyłączyć zasilanie i ustawić DIP-switch numer 6 w pozycję „Off”.

Przywrócenie ustawień domyślnych jest też dostępne w oprogramowaniu iSMA Configurator.

6) Ustawienie protokołu komunikacji.

Moduły serii MIX I MINI posiadają dwa najpopularniejsze protokoły komunikacyjne – Modbus i BACnet. Wybór typu protokołu dokonuję się za pomocą przełączników DIP lub przełączników obrotowych. Także możliwa jest zmiana parametrów komunikacji w oprogramowaniu iSMA Configurator. Należy pamiętać że ustawienia przełączników mają wyższy priorytet niż ustawienia w oprogramowaniu.

Listy punktów i dodatkowe informację o protokołach komunikacyjnych można znaleźć w dedykowanych manualach tutaj.

7) Ustawienie typów wejść / wyjść

Konfiguracji wejść/wyjść (typ czujnika, rezystancją, napięcie)  w modułach iSMA można dokonać po protokołach Modbus/BACnet, lub po prostu w oprogramowaniu iSMA Configurator.

 

Dodatkowa informacja

Instrukcja dotyczy:

Moduły I/O serii MIX:

iSMA-B-MIX18, iSMA-B-MIX38

Moduły I/O serii MINI:

iSMA-B-8I, iSMA-B-8U, iSMA-B-4I4O-H, iSMA-B-4U4O-H, iSMA-B-4U4A-H, iSMA-B-4O-H, iSMA-B-4TO-H

Gdzie znaleźć dokumentację do powyższych produktów:

Karty katalogowe, manual, instrukcje montażowe, zdjęcia urządzeń, rysunki CAD I certyfikaty znajdują się na stroni suport producenta support.gc5.pl:

  • Tutaj dla serii iSMA MIX
  • Tutaj dla serii iSMA MINI

Co znajduję się w pudełku:

W pudełku znajdziesz:

  • Moduł wejść/wyjść iSMA
  • Wszystkie złączki
  • Rezystory 200 ohm żeby podłączyć sygnały 4-20mA do wejść uniwersalnych (tylko dla urządzeń które mają wejścia uniwersalne)
  • Instrukcja montażowa