0 0
0,00 

Instrukcja pierwszego uruchomienia sterownika EDGE10

1)      Zasilanie

Sterownik można zasilić napięciem 24V DC lub 24V AC.

Pobierana moc każdym urządzeniem to 7VA/7W (0,3 A).

Wymagany jest oddzielny transformator, 24V AC z minimalną mocą 7VA, z certyfikatem UL. Dedykowany transformator nie może zasilać jednocześnie sterownik EDGE10 i inne urządzenia.

Uziemienie chroni urządzenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi i innymi zakłóceniami.

2)      Port IP

Porty IP posiadają standardowe złączki RJ45.

Dwa porty mogą być używane jako dwa niezależne porty z różnymi adresami IP (jak w przypadku JACE8000), lub mogą być skonfigurowane w ustawieniach platformy do pracy szeregowej.

Domyślnie sterownik EDGE10 dostarczany z załączonymi obu portami, ustawionymi do pracy szeregowej, z aktywną opcją DHCP, czyli adres IP będzie pobrany od serwera DHCP na sieci.

Jeżeli adres nie jest przypisany siecią DHCP, EDGE10 ustawi domyślny adres 192.168.1xx.xx i maskę podsieci 255.255.0.0

W miejscu „xx.xx” adresu IP należy wpisać ostatnie 4 cyfry numeru seryjnego sterownika EDGE10.  

3)      RS485

W górnej części sterownika znajduję się pojedynczy, nieizolowany port RS485 przeznaczony do podłączenia modułów Wejść/Wyjść lub innych urządzeń z komunikacją RS485 (MSTP, Modbus).

Do magistrali komunikacyjnej zaleca się stosowanie ekranowanej skrętki typu 18-22 AWG. Port posiada na stałe podłączony rezystor biasujący 10K i nie posiada rezystora terminującego. Ekran należy podłączyć do uziemienia na jednym końcu kabla.

4)      Połączenie się z nowym sterownikiem EDGE10 za pomocą Niagary

Należy ustawić adres IP karty sieciowej komputera w tej samej puli co ma EDGE10. Jeżeli działa serwer DHCP i komputer znajduję się w tej samej sieci, to wszystko już powinno być ustawione.

W oprogramowaniu Vycon WorkPlace N4 należy wybrać:

File>Open>Open Platform i wybrać bezpieczne połączenie TLS.

Następnie wpisać adres IP sterownika (patrz punkt 2).

Standardowa nazwa użytkownika platformy to tridium, a hasło niagara

Podczas pierwszego połączenia będzie wymagane zmiana nazwy użytkownika platformy i hasła.

5)      Proces uruchomienia sterownika EDGE10

Domyślnie EDGE10 już jest dostarczany wstępnie skonfigurowany z działającą stacją. Żeby połączyć się ze stacją należy wybrać:

File>Open>Open Station i wybrać bezpieczne połączenie TLS.

Następnie wpisać adres IP sterownika.

Domyślna nazwa użytkownika stacji to admin a hasło Admin12345

Dalej należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na połączoną platformę i rozpocząć proces Comissioning Wizard. Tutaj należy pamiętać o kilku rzeczach:

 • EDGE10 dostanie plik dystrybucyjny tej wersji Niagary, za pomocą której był uruchomiony. To może być zmienione później w razie potrzeby.
 • Pliki licencyjne sterownika EDGE10 mogą być zainstalowane z serwera licencyjnego automatycznie, jeżeli komputer za pomocą którego wykonujemy uruchomienie ma połączenie z Internetem. Jeżeli takiego połączenia niema, istnieję możliwość pobrania plików oddzielnie i ich instalacji podczas uruchomienia (plik powinien być wysłany na adres e-mail dostawcą urządzenia).
 • Moduły Niagara zainstalowane podczas uruchomienia będą też mieć tą samą wersję co Niagara na komputerze z którego wykonuję się uruchomienie. W razie potrzeby one mogą być zmienione później.

Należy pamiętać że licencję EGDE10 nie mają SMA „Service Maintenance Agreement”, czyli wszystkie przyszłe wersję Niagary 4 będą dostępne do zainstalowania na EDGE10 na czas całego życia Niagary 4.  Inne późniejsze wersję (na przykład Niagara 5) nie będą wspierane.

6)      Przywrócenie EDGE10 do ustawień domyślnych

Przywrócenie EDGE10 do ustawień fabrycznych jest możliwe za pomocą przycisków w dolnej części sterownika:

 • Należy wyłączyć zasilanie EDGE10
 • Wcisnąć i przytrzymać przycisk „factory reset”

 • Włączyć zasilanie EDGE10 (utrzymując przycisk „factory reset”)
 • Dioda „Status” zaczyna mrugać z częstotliwością 200 ms
 • Należy puścić przycisk „factory reset” w ciągu 5 sekund od czasu rozpoczęcia mrugania diody
 • Podczas przywrócenia do ustawień domyślnych sterownik może kilkukrotnie restartować się. Dioda „Beat” będzie szybko mrugać w trakcie procedury przywracania. Należy poczekać aż dioda „Beat” zacznie mrugać w normalnym tempie i wtedy można będzie zalogować się do sterownika używając standardowych loginu i hasła

7)      Korzystanie z wejść / wyjść

Sterownik EDGE10 posiada 10 wbudowanych Wejść/Wyjść. (5 wejść uniwersalnych, 3 wyjścia cyfrowe, 2 wyjścia analogowe).

Konfiguracja z poziomy Niagary jest prosta: wbudowanymi wejściami/wyjściami zarządza driver „EdgeIoNetwork”. Ten driver jest zainstalowany domyślnie w stacji.

Driver zawiera tylko 1 urządzenie lokalne. Punkty mogą być wyszukane i dodane według ich maksymalnej liczby (5 x  UI, 2 x AO, 3 x DO).

8)      Połączenie się ze sterownikiem za pomocą USB (konsola systemowa)

Port Micro USB na dole sterownika EDGE10 używany jest do podłączenia się komputerem do konsoli systemowej sterownika.

Potrzebny jest kabel Micro USB – USB A.

Do połączenia niezbędne będzie oprogramowanie które pełni funkcję programowego emulatora terminala, na przykład PuTTY (dostępne TUTAJ)

Ustawienia połączenia są następujące:

 • Typ połączenia: Serial
 • Prędkość transmisji: 115200
 • Bity danych: 8
 • Bity stopu: 1
 • Parzystość: none
 • Kontrola przepływu: none

Żeby połączyć się należy użyć nazwy użytkownika i hasła do platformy.

Należy wpisać L  żeby wylogować się.

Należy wpisać Reboot  żeby zrestartować EDGE10.

 

Dodatkowa informacja

Instrukcja dotyczy:

EDGE-10-E

Gdzie znaleźć dokumentację:

Więcej dokumentacji dotyczącej sterownika EDGE10 można znaleźć w bibliotece na oficjalnej stronie Tridium TUTAJ. W wyszukiwarce należy wpisać EDGE 10

 

Co znajduję się w pudełku:

W pudełku znajdziesz:

 • Sterownik EDGE10
 • Wszystkie złączki
 • Instrukcja montażowa